Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
İflas erteleme sistemi, koruma kalkanı mı? Sisteme yeniden kazandırma modeli mi? Haldun BERKİN 22.11.2014 Günümüzde, pek çok şirketin finansal yönden zora düştüğünde can simidi İflas erteleme müessesesidir. İflas erteleme sistemi, koruma kalkanı mı? Sisteme yeniden kazandırma modeli mi?
Yaklaşan vergi reformları üzerine... Ramazan BİÇER 21.11.2014 OECD çalışmalarının Türkiye’ye olası etkileri ve vergi reformu... Yaklaşan vergi reformları üzerine...
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin röntgeni..! Resul KURT 21.11.2014 Son birkaç yıldır gündemdeki yeri sürekli artan iş kazalarıyla ilgili çok şeyler yazıldı, çizildi. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin röntgeni..!
Yapı denetim: Kendisi himmete muhtaç dede... Saadettin ORHAN 21.11.2014 Açıklanan son iş sağlığı ve güvenliği paketinde devlet denetimi konusunda radikal bir değişiklik yok. Yapı denetim: Kendisi himmete muhtaç dede...
Kasıtlı olarak ağır işte çalıştırılanlar... Ali ŞERBETÇİ 21.11.2014 İş Kanunu'na göre işin yoğun ve ağır olmasından dolayı ayrılmanız halinde tazminat hakkı doğmaz. Kasıtlı olarak ağır işte çalıştırılanlar...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu Başvurular 17 Kasım 2014 günü başlayıp 28 Kasım 2014 günü sona erecektir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin TMS 21 Hakkında... 13 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin TMS 21 Hakkında Tebliğ
TFRS 1 Hakkındaki Tebliğde Değişiklik 146 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ TFRS 1 Hakkındaki Tebliğde Değişiklik
Müşterek Anlaşmalara İlişkin Tebliğde Değişiklik 217 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Müşterek Anlaşmalara İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Tebliğde De... 27 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Tebliğde Değişiklik
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Tebliğde Değ... 28 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Tebliğde Değişiklik
Mizanturk
Mizanturk