Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi kalkıyor.... 21.09.2014 Çalışan ve işyeri olan emeklinin maaşlarındaki yüzde 15'lik kesinti kalkıyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi kalkıyor....
Yumurtaları sayarak tavukları yakalamak Şükrü KIZILOT 21.09.2014 BAŞLIK biraz ilginç oldu ama doğru. Yumurtaları sayarak tavukları yakalamak
Erkek çocuklar kaç yaşına kadar ölüm aylığı alabilir? Ali ŞERBETÇİ 21.09.2014 Soru-Cevap Erkek çocuklar kaç yaşına kadar ölüm aylığı alabilir?
Ceket, gömlek, kravat ve ayakkabı giderleri Şükrü KIZILOT 20.09.2014 Soru-Cevap Ceket, gömlek, kravat ve ayakkabı giderleri
Mizanturk