Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Ev sahibine aidat uyarısı... Prof. Şükrü KIZILOT 01.09.2014 Kiracınız ödemiyorsa aidatları sizden isterler. KİRA geliri elde eden milyonlarca kişi var. Ev sahibine aidat uyarısı...
Defter ve belgeler ibraz edilmediği için indirimi reddedilen KDV ye 3 kat vergi ziyaı cezasının Kanun yararına bozulması. 01.09.2014 Defter ve Belgelerin İbraz edilmediği için indirimi reddedilen KDV'ye 3 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiğine ilişkin kanun yararına bozma kararı... Defter ve belgeler ibraz edilmediği için indirimi reddedilen KDV ye 3 kat vergi ziyaı cezasının Kanun yararına bozulması.
Mizanturk