Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
ÖTV'den 100 milyar lira , çoğunluğu tiryakilerden..! 23.10.2014 Devlet 2015'te beklediği 452 milyar lira gelirin 94.4 milyar lirasını ÖTV'den sağlayacak.  ÖTV'den 100 milyar lira , çoğunluğu tiryakilerden..!
İsteğe bağlı prim ödemek zorunda mıyım, ne kadar emekli maaşı alabilirim? Lütfi KÖKSAL 23.10.2014 Soru - Cevap İsteğe bağlı prim ödemek zorunda mıyım, ne kadar emekli maaşı alabilirim?
Borç 278 milyar dolar açık 178 milyar dolar... Güngör URAS 23.10.2014 Özel sektörün döviz borcu 278 milyar dolar ama döviz açığı 178 milyar dolar. Borç 278 milyar dolar açık 178 milyar dolar...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmel... Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik VDK yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Mizanturk
Mizanturk