Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
5 soruda krediyle emeklilik... Saadettin ORHAN 28.11.2014 Halkbank borçlu vatandaşın emekliliğine aracılık edecek. 5 soruda krediyle emeklilik...
Çalışma hayatı ve sosyal güvenliğin üç yıllık yol haritası-IV Celal ÖZCAN 28.11.2014 Alt işverenlik uygulaması yeniden düzenlenecek. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetimler artacak. Çalışma hayatı ve sosyal güvenliğin üç yıllık yol haritası-IV
Basın indirimi nedeniyle 4 yıl 2 ay erken emekli olacaksınız. Lütfi KÖKSAL 28.11.2014 01.08.2014 tarihi itibariyle Sarı Basın Kartıyla çalıştığınız her 360 gün için 90 gün emeklilik gününüze ilave edilecek...  Basın indirimi nedeniyle 4 yıl 2 ay erken emekli olacaksınız.
Mizanturk