KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Memur zammını Sayıştay belli eder demiştik
Müneccim falan değiliz ama bu köşeden iki kere memur zammını Sayıştay Başkanı belli eder demiştik. Zira, son Referandum ile değiştirilen Anayasa gereği memurlara grevsiz toplu sözleşme verilmişti ve nihai kararı da Kamu Hakem Kurulu verecekti.
Memur zammını Sayıştay belli eder demiştik

 Sonunda beklenen oldu. Yandaş memur sendikası çoğunluğu elde edince Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında Uluslarası mevzuata göre var olan grev hakkını kullanmadığı için masadan anlaşma çıkmadı. Memurlara enflasyon oranından bile az zam verdiler, ülkenin büyümesinden yani refah payından ise hiç pay alamadılar. Ücretleri erimeye devam edecek.  Sonunda iş Kamu Hakem Kuruluna (KHK) gitti KHK’da 5 sendika temsilcisi, 5 hükümet temsilcisi ve bunların başında da Sayıştay Başkanı kararını verdi. Memurlara yüzde 4+4 zam kararı çıktı. İlginçtir, kararın 5’e karşı 6 olması bekleniyordu ama memur sendikasının temsilcilerinden biri de hükümet lehine oy kullandığından 4’e karşı 7 oyla kabul gördü.


***RAMAZANDA AÇLIK GREVİ

Yandan memur sendikası da oranı beğenmemiş ve duyumlarımız doğru ise Ramazan’da gün doğumundan, gün batımına kadar açlık grevi yapacaklarmış. Açlık grevi sırasında da işlerini yapmaya devam edeceklermiş. Bu grev 30 gün sürecekmiş. Bu sebeple açlık grevine katılmak isteyenler varsa yandaş memur sendikasına üye olmaya devam etsinler.

 

Müneccim falan değiliz ama bu köşeden iki kere memur zammını Sayıştay Başkanı belli eder demiştik. Zira, son Referandum ile değiştirilen Anayasa gereği memurlara grevsiz toplu sözleşme verilmişti ve nihai kararı da Kamu Hakem Kurulu verecekti.

 

***THY GREVİ DE HAKLIDIR

Bütün dünyada havacılık sektöründe grev yasağı yoktur. Şimdi Akparti vekillerinden biri TBMM’ye yasa teklifi vererek havacılık sektöründe grevi yasaklamayı amaçlamış. Bunu duyan havacılık çalışanları da uyarı için iş bırakma eylemi yaptılar. THY’de iş bırakanların cep telefonlarında sizi işten attık diye mesaj almışlar. 4857 sayılı Yasa gereğince bu işten çıkarma bildirim geçerli değildir. İşten çıkarma yazılı olur, yazılı belgede sebep olur ve sebep yasal olmalıdır. Sendikaya üye olan hava çalışanları sendikalarının kararıyla iş bırakmışlarsa bu iş bırakma yasaldır. Ceza verilemez.

 

***12 EYLÜL REFERANDUMU ÖNCESİ 
- Benim işçi kardeşim, değerli kardeşlerim, iki sendikaya rahatlıkla gidip üye olabilecek, EVET Mİ ?
- Memurumuz artık toplu görüşme değil, toplu iş sözleşmesine geçiyor EVET Mİ ?
- Değerli kardeşlerim, grev hakkına getirilen anayasal sınırlandırmalar ortadan kaldırılıyor EVET Mİ ?

Cevap : YETMEZ AMA EVEEEET

***VE BUGÜN :
-Memura grev yasak, işçiye grev yasak.

-Memur zammı belirlendi 4+4+ BİBER GAZI + JOP 
-Havacılık hizmetlerinde grev yasağı getiren yasa önerisi TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlandı.