KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba Ben ücretli olarak bir işverene tabi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda bağımsız olarak çeviri yapıyorum. Vergi kaydı açtırıp sm makbuzu düzenleyebilir miyim. Teşekkür ederim

Değerli üyemiz,

Ücretli olarak bir işverene bağımlı olarak çalışmakta iken, aynı zamanda üçüncü kişilere çeviri yapmanız nedeniyle serbest meslek faaliyeti kapsamında mükellefiyet tesis ettirmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, şayet söz konusu çeviri  faaliyetiniz devamlılık unsurunu taşımıyorsa, bir başka deyişle arızi nitelikte ise, Gelir Vergisi Kanununun 82'nci maddesinin dördüncü bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekir ve 2013 yılında çeviri faaliyeti nedeniyle elde edeceğiniz toplam kazancın 21.000.-TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında olacaktır. Aşan kısım için ise yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirimde bulunarak vergisini ödemeniz gerekmektedir.

Süreklilik arzeden bir şekilde çeviri faaliyetinde bulunmanız halinde ise, serbest meslek kazancı kapsamında gelir vergisi, geçici vergi, katma değer vergisi ve muhtasar vergi yönünden mükellefiyet tesis ettirmeniz , serbest meslek makbuzu düzenlemeniz ve serbest meslek kazanç defteri tutmanız gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi