KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Annem 2008 yılında vefat eden babamın ve 2013 yılında vefat eden anneannemin maaşını alıyor. Babam SSK'lı. Anneannem Bag-Kurlu idi. ikinci maaş bağlanmadan önce Ankara SGK ya gidip bu sekilde çift emekli maaşı alıp alamayacagimizi sorduk, bir sorun olmayacağını söylediler. Fakat bu ay içinde anneme SGK'dan bu şekilde çift maaş alınamayacağı çünkü babamın maaşının asgari ücretten fazla olduğu, ikinci maaşın kesilecegi ve şimdiye kadar aldığı maaşı geri ödemesi gerektiği ile ilgili bir tebliğ geldi. Biz 2013 de SGK'ya gidip bunu sorduğumuzda da babamın maaşı asgari ücretten fazlaydı. Bu bir kurum hatası değil midir? En azından ödenecek tutarı düşürebilmemizin bir yolu var mıdır?

Değerli Üyemiz;

Sosyal güvenlik kapsamında, hak sahiplerine dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) bağlanmasında sigortalının vefat tarihi ve bu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat esas alınmaktadır.

Ne yazık ki yıllar içerisinde sıklıkla mevzuat değişikliği yapılmış olduğundan kimi zaman SGK personeli dahi ilk anda yanılabiliyor ve hatta bu nedenle hak sahiplerine yersiz ödemede bulunabiliyor.

Yapılan yanlışlığın sonradan fark edilmesi ise –şayet hileli davranış söz konusu değilse- bu sefer hak sahipleri için maddi anlamda ağır sonuçlar meydana getiriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, son dönemde 22/06/2013 tarih ve 2013/26 sayılı Genelge ile özelikle bu konuda Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Merkezlerince yapılan hataların önüne geçmek amacıyla ölüm geliri/aylığına yönelik ayrıntılı bir açıklama yayımlamıştır. Özelikle bu genelge sonrasında daha önce aylık/gelir bağlanan dosyalar taranmış ve tespit edilen hatalar giderilmeye çalışılmıştır.

Sorunuzda merhum babanızın ve anneannenizin vefat tarihlerini ay ve gün olarak belirtmediğinizden, annenizin her iki dosyadan birden ölüm aylığı alma imkânını sağlıklı bir şekilde değerlendirme şansına sahip değiliz.

Ayrıca erkek çocuklara ölüm aylığı, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşına kadar verilmektedir. Fakat mevzuat gereği yükseköğrenimin, 25 yaşından önce bitirilmesi halinde, 25 yaş beklenmeden ölüm aylıklarının kesilmesi gerekmektedir.

Son olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, fazla ve yersiz olarak ödendiği tespit edilen her türlü ödemeleri kanuni faizi ile genel hükümlere göre geri alma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda yapabileceğiniz yegâne şey dava açmak olacaktır ancak bu konuda pek fazla ümitli olmamanız ve Kurum tarafından gönderilen ödeme taleplerinin tarafınızca yerine getirilmesi gerekeceği kanaatindeyiz.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.