KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba; Bilindiği üzere kira ödemelerinin bankadan yapılması gerekiyor. Peki iki işletme düşünün A LTD ve B LTD iki firmanın birbirleriyle ticaretleri var sürekli açık hesap mal alıp mal satıyor ve ay sonunda çek veya nakit hesapları kapatıyorlar. Aynı zamanda A LTD B LTD nin kiracısı ve her ay BLTD A LTD ye Kira faturası kesiyor, kira tutarını da cari hesaptan düşüyorlar. bu durumda kiranın bankadan ödenmesi gerekir mi ?

Değerli üyemiz,

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 320, 323 ve 324 No.lu Genel Tebliğlerle yapılan düzenlemeler ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Sorunuzda, iki firma arasındaki emtia alış-satışları ve kiralama işlemi karşılığında nakit ödeme ve tahsilat söz konusu olmadan cari hesapların karşılıklı olarak mahsup yoluyla kapatıldığı durumlarda nakit bir hareketten bahsedilemeyeceğinden, mahsup yoluyla kapatılan tutarların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsikine gerek bulunmamaktadır, zaten böyle bir belgelendirme de mümkün değildir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi