KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Mayıs ayında yurtdışına fuara gönderdiğimiz malzemelere fatura kesip, bir miktar bedel yazdıktan sonra(kdvsiz), bedelsiz olarak beyanname açıp fuara gönderildi. Daha sonra ise geri geldi. Kdv Beyannamesinde; mal ihracı kısmında faturada yazdığımız 981€ bedel yer almaktadır fakat bu bedel ile ilgili bir iade talep etmedik. acaba bu kısmın bedelsiz diye bir bölümde mi olması gerekiyordu? ...Hesaplarımızda ise 601-geçici ihracatlar kısmında yer almaktadır.Bunda da bir hata olabilir... Mayıs ayı kdv iade raporumda ise; beyanname ile ilgili veri ambarında hiçbirşey gözükmüyor. (miktar-adet-dövizcinsi v.s. kısımları boş.) İnternet v.d. yüklediğim listelerdede beyannameyi koymamam mı gerekiyordu? Malların daha sonra ithalatıda gerçekleşmiştir. Bütün malzemeler geri gelmiştir. Nasıl bir yol izlemem konusunda yardımcı olabilirmisiniz?

Değerli üyemiz,

 

Yurt dışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere, geçici ihracat kapsamında, Türkiye gümrük bölgesinden çıkarılacak eşya, gümrüğe ihracat rejimi hükümlerine göre tek tip gümrük beyannamesi ile beyan edilir.

Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayniyetinin tespiti için gerekli ayırt edici özellikler ve özel işaretler ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir.

Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura üzerinden işlem yapılır.

Sergi ve fuarlarda gösterilen eşyanın bir kısmının buralarda satılması nedeniyle eksik getirilmesi durumunda, satılan kısma ilişkin kesin satış faturasının ibrazı halinde, diğer eşyanın giriş işlemleri yapılır. Bu işlemler sırasında döviz alım belgesi aranmaz.

Dolayısıyla, yurtdışı fuarda sergilenmek üzere göndermiş olduğunuz mallara ilişkin fatura düzenlemenize gerek yoktur. Proforma fatura ile malları göndermeniz mümkündür.

Ayrıca, bu işlem bir satış mahiyetinde olmadığından 601 no'lu hesapta muhasebeleştirilmesi de yerinde değildir. İlgili stok hesaplarının (152-153 no'lu hesaplar) alt hesaplarında ya da 157 Diğer Stoklar hesabında takip edilmesi yeterlidir.

Bununla birlikte malların tasarrufu hala işletmenizde bulunduğundan, başka bir ifadeyle hukuken üçüncü kişilere bir teslim gerçekleşmediğinden KDV beyannamesinde de gösterilmesi yerinde değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda kayıtlarınızı ve beyanlarınızı düzeltmeniz gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi