KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba İşyerlerinde sözleşmeyle ilgili yeni bir kanun mu çıktı acaba ? Daha önce işyerimizde sözleşme yoktu. Artık olması gerektiğini söylüyor işverenimiz Bu kanunlar sadece işyerine mi yönelik oluyor? Yok şa işçiyi korumak adına da maddeler oluyor mu? Bir de maddeler işyerine mi bağlı oluyor acaba. Genel de anlaşılmaz kelimeler (bize göre ) kullanılıyor galiba. Yani daha çık ve net olabilir mi düzenleme

Değerli Üyemiz,

İş kanunu genel olarak işçi haklarını koruma amaçlı düzenlenmiştir.  4857 Sayılı İş Kanunu 75. Maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşçi çalıştıran her işveren tarafından yasal olarak yapılması zorunludur. İşçi özlük dosyasında bulunması gereken belgelerden bir tanesi de  İşveren ile işçi arasında yapılacak hizmet sözleşmesidir. İşveren çalışan personelerin özlük  dosyasında bulunması için her  işçi ile sözleşme yapması gerekir. Sözleşmenizin avukatınız tarafından incelenmesi sizin için faydalı olacaktır.

İşverenlerin, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde her işçi için 2013 yılında 1.293.-TL idari para cezası söz konusudur. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.