KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba , şirketimiz adına 650.000-TL ve 260 m2 lik bir ofis alımı düşünülüyor. %18 KDV' li bir fatura düzenlenecek. Bu KDV tutarını direk düşebiliyor muyuz, yoksa gider mi kaydediyoruz?

Değerli üyemiz,

İndirilemeyecek katma değer vergisinin hangi hallerde geçerli olduğu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30'uncu maddesinde sıralanmıştır.

Şirketiniz aktifine alacağınız gayrimenkulün alış faturasında yer alan katma değer vergisi, KDVK 30'uncu maddesinde sayılanlar arasında bulunmadığından, 191 İndirilecek KDV hesabında muhasebeleştirmeniz gerekmekte olup, gider olarak değerlendirmeniz mümkün değildir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.