KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. 03/06/13 tarihinde 1 yılık belirli süreli iş sözleşmesi yaparak yeni bir işe başlamış bulunmaktayım. Önümüzdeki günlerde sağlık problemlerinden dolayı ameliyat olmam gerekmektedir, ameliyat sonrasında raporumu kullandıktan sonra, rahatsızlığımı neden göstererek iş sözleşmemi feshedebilir miyim? Sözleşmemi feshetmem durumunda yaptırımı var mıdır? Herhangi bir tazminat ödememek için nasıl bir dilekçe hazırlamam gerekecektir? Sözleşmenin imzalanması sırasında insan kaynaklarından bir örneğini istemiş olmam rağmen prensip gereği veremediklerini söylemiş olup; sözleşmenin bir bölümünde yanlış hatırlamıyorsam "geçerli, haklı bir sebebi olmaksızın sözleşmenin feshi sonucu 15.000 Tl tazminat öder" şeklinde ibare vardı... Özetle ben işten ayrılmak istiyorum ve bunun için geçerli bir neden arıyorum. Yardımlarınız ve değerli paylaşımlarınız için şimdiden teşekkür eder, Kolaylıklar dilerim.

Değerli Üyemiz,

4857 sayılı İş  Kanunun İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinin b bendine  "İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa" hükmü gereği sizin hastalığınız şayet  iş ile bağdaşmayan bir hastalık ise iş sözleşmenizi haklı nedenle fesh edebilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz
,

MizanTürk Ekibi.