KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, 12 Eylül 2012 tarihinde iş yeri açılışı olan kuaför mükellefimiz için kaç gün içinde yazar kasa almamız gerekiyor. Nedim Taşkın (muhasebeci)

Değerli Üyemiz,

3100 sayılı Kanunla ilgili 36 Seri No.lu Genel Tebliğe göre, sonradan ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlayan mükelleflerin, bu işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün (51 Seri No.lu Genel Tebliğe göre kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteriyorsa 60 gün) içinde ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bu durumda, 11.10.2012 tarihine kadar Ödeme Kaydedici Cihazınızı almanız gerekiyor.  Süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazınızı almazsanız, hakkınızda 3100 Sayılı Kanunun mükerrer 8/1 inci maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde belirtilen 660-TL tutarındaki özel usulsüzlük cezası kesilir.

İyi çalışmalar dileriz.

MizanTurk Ekibi