KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, 1980 tarihinde Türkiye ye bulgaristandan göç etmiş vatandaşlarımız ,asgari 3600 gün üzerinden eksik gün için yurtdışı geçmiş çalışma günlerini de borçlanmayla katarak emekli (yaşı tutanlar) olabiliyorlar. Sorum şu yurtdışında çocukları dünyaya gelmişse doğum borçlanmasından Türkiye deki gibi faydalanabilirmi? Saygılarımla...

Değerli Üyemiz,

5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinin (a) bendine göre 4/a kapsamındaki kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasın da sigortalının doğumdan önce 4/a kapsamında tescil edilmiş olması (SSK sigortalısı) ve adına kısa yada uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması hizmet akdine istinaden iş yerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla borçlanma yapabilecektir.

yukarıda belirtmiş olduğumuz hüküm gereği kadın sigortalı Türkiye'de sigortalı olduktan sonra ve yukarıda belirtilen şartlar oluşmuş ise, doğum ister Türkiye'de ister yurt dışında olsun, doğum borçlanması yapabilir. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.