KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, 1998'de iki ortaklı bir Limited şirketi kurduk. Ancak o günden bugüne bize SGK.dan herhangi bir ödeme tahakkuku gelmedi. SGK.ya gittiğimde kaydımızın olmadığını Maliye'den herhangi bir bildirimin yapılmadığını öğrendim. Bu duruda ne yapmam gerekir? Bigilendirirseniz sevinirim teşekkür ederim.

Değerli Üyemiz,

Öncelikle, 1998 yılında Maliye Bakanlığı'nın Bağ-Kur'a vergi mükelleflerin sigortalılığı ile ilgili bir bildirim yapma zorunluluğu yoktu. 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun 8. maddesinde ."...kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma 15 gün içinde vermek..." zorundadır hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Kanun'un geçici 8. maddesinde ve  Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin ilgili bölümündeki açıklamasında, 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 01.10.2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü 01.10.2008 tarihinden itibaren başlayacağını belirtmektedir.  

Yukarıdaki açıklamalar çervesinde, şirket merkez adresinizin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapmanız durumuna, 4/b (Bağ-Kur) başlangıcınız 1998 tarihi itibariyle değil, 01.10.2008 tarih, itibari ile başlayacaktır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi