KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, 2012 Kasım ayında satın aldığımız ancak henüz inşası devam eden işyerimiz bulunmaktadır. Bu işyerimiz için havalandırma sistemi yaptırdık. Henüz inşaat bitmediği için tapuya tescil gerçekleştirilmedi ve faturası da düzenlenmedi. Amortisman yönünden; havalandırma için ödenen bedeli binanın maliyetinde takip edip bina gibi amortisman mı ayıracağız? Yoksa 253-Tesis Makina ve Cihaz hesabında aktifleştirip amortisman mı ayıracağız? Yardımlarınızı rica ederim.

Değerli Üyemiz,

Havalandırma sistemi ile ilgili yapmış olduğunuz maliyetleri "258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında" izlemeniz gerekmektedir. Almış olduğunuz işyerinin faturası düzenlendiği zaman 258 no.lu hesaptaki maliyetlerinizi 252-Binanalar Hesabına yansıtarak 252 no.lu hesaptaki tutar üzerinden amortisman ayırabilrsiniz.

İlgili muhasebe kayıtları;

-----------------------------/-------------------------------
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR    HS         X
                         102/320 İLGİLİ HESAP                           X      

Havanandırma Maliyeti
--------------------------/-------------------------------------
252 BİNALAR HS                                             X
                      102/320 İLGİLİ HESAP                              X

Bina Faturasının Düzenlenmesi
---------------------------------/-------------------------------
252 BİNALAR HS                                            X   
                      258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR         X

Havalandırma Maliyetinin Yansıtılması
---------------------------------/--------------------------------

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi