KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, 2012 yılı ait karar defterimi 2013 yılında genel kurul ve müzakere defteri olarak kullanmak istiyorum. Ara tasdik ve ya kapanış tasdiki yapıp öyle mi kullanacağım veya yaprakları mevcut ise genel kurul ve müzakere defteri olarak kullanabilir miyim? Çağrısız olarak genel kurul yapacağım, genel kurulda alacağım kararları notere tasdik ettirip ticaret sicilde tescil ettirecek miyim?

Değerli Üyemiz,

Şirketiniz Anonim Şirket ise;

a) Yönetim Kurulu Karar Defteri

b) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Ayrı ayrı tasdik ettirmeniz gerekiyor. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Yönetim kurulu Karar defterini 2013 Ocak ayının sonunda yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ara tasdik ettirmeniz gerekirdi. Gelecek hafta  Meclis Genel kurulda görüşülecek Torba yasada 2012 yılı Yönetim Kurul Karar defterini 01.04.2013 tarihine kadar  uzatılır ise ara tasdik ederek 2013 yılı için kullanabilirsiniz.

Şayet uzatılmaz ise Yönetim Kurulu karar defteri kapanış tasdiki yapılmadığı için Yeni Türk Ticaret Kanunun hükümleri gereği  4.000,00 TL idari para cezası ile karşılaşabilirsiniz. 

Şirketiniz Limited  Şirket ise; 

Kullanılmakta olduğunuz ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilirsiniz.

Genel Kurulda tescili gerektiren bir konu var ise tescil ettirmeniz gerekiyor. Yok ise Ticaret Odaları tescil etmiyor.

İyi çalışmalar dileriz.

MizanTürk Ekibi