KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Ben bir Anonim Şirketin hem ortağı hem de yönetim kurulu üyesiyim. 4/b li (Bağ-Kur) sigortalısı olmak istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor. Zeki Gömeç

Değerli üyemiz,

 5510 sayılı Kanun 4. Maddesinde Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Yönetim kurulu üyesi olmayan kurucu ortakların ise sigortalı olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Yönetim Kurulundan istifa ettikten sonra 4/b li sigortalığınız sona erer. Başka bir şirkette sigortalı çalışabilirsiniz.


MizanTurk Ekibi,