KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Benim babam 2 sene evvel vefat etti bağ kura 1984 den bugüne kaydı var lakin hiç ödeme yapmamış sgk günde 247 günü var askerlik borçlanması olamıyor 2 ay falan askerlik yapmış da yeni çıkan torba kanuna göre borçlanıp acaba annem için aylık bağlatabililir miyiz? 900 güne tamamlatıp ölüm aylığı bağlatma şansımız var mı??

Değerli Üyemiz,

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun 81'inci maddesi hükmüne göre, Rahmetli Babanızın Bağ-Kur'a toplam borcunu bu kanun kapsamında peşin veya taksitle ödemek suretiyle annenize ölüm aylığı için başvuruda bulunabilirsiniz.

iyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.