KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Benim bir işyerim var. Burayı bir derneğe kiraya vereceğim. Dernek burayı kendi toplantıları için kullanacak. bana ödediği kiradan stopaj kesintesi yapacak mı? Kolay gelsin.

Değerli Üyemiz,

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında, nakden veya hesaben ödeme yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur olanlar arasında dernekler, vakıflar ile dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri de sayılmıştır.

Aynı maddenin 5. bendinin (a) fıkrasında ise, Kanun’un 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden tevkifat yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, şahsınıza ait olan ve herhangi bir iktisadi işletmeye dahil olmayan işyerinizi kiralayan derneğin, tarafınıza yapacağı kira bedellerinin gayrisafi tutarı üzerinden (%20 oranında) tevkifat yapması gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi