KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Bir mükellefim Turizm aracılık faaliyeti yapıyor, Yaptığı iş şu; yurt dışındaki bir firmaya Türkiye'deki tatil yörelerinden tatil paketi, tur paketi satıyor, yurt dışındaki satıcı firma ise bizden aldığı bu paketleri bunları dünyanın her yerindeki Türk, İngiliz, İtalyan vb. uyruklu kişilere satıyor. Benim burada yurt dışına keseceğim faturalar "Hizmet İhracatı" kapsamında değerlendirilir mi ve en önemlisi KDV'ye tabi mi? Teşekkürler.

Değerli üyemiz,

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (11/1-a) maddesi ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

Kanunun 12nci maddesinin 2nci bendine göre, bir işlemin hizmet ihracı olarak değerlendirilebilmesi için;

- Hizmetlerin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
- Hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekmektedir.

İstisnanın uygulanabilmesi için hizmetten, yurtdışında faydalanılmalıdır. Diğer bir deyişle, yurtdışındaki müşteri için Türkiye’de yapılan hizmet, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olmalı; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamalıdır.

Ayrıca, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığını tevsik eden fatura ve benzeri belgenin, hizmetin alıcısı olan yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi gereklidir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin yurtdışındaki müşterileri için vermiş olduğu turizm acenteciliği hizmetinde, hizmet iki ayrı başlık altında ele alınmalıdır. Birincisi, turist grubuna verilen konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti, ikincisi ise şirketinizin bu hizmetin gerçekleşmesi için vermiş olduğu aracılık hizmeti.

Birinci başlıkta yer verilen hizmetten yurtiçinde yararlanılmış olacağından KDV’nin konusuna girmektedir. İkinci başlıkta yer verilen hizmetten ise yurtdışında faydalanılmış olacağından hizmet ihracı olarak değerlendirilmesi ve KDV’den istisna olması gerekmektedir.

Örneğin; yurtdışındaki seyahat acentesine düzenleyeceğiniz 100.000 TL tutarındaki faturanın 70.000 TL tutarındaki kısmı Türkiye’de verilen ulaşım, yeme-içme, müze giriş ücreti, konaklama gibi hizmetlerden oluşuyor, 30.000 TL tutarındaki kısmı ise şirketinizin bu hizmete aracılık faaliyetinden kaynaklanıyor ise, 70.000 TL KDV matrahına dahil olacak, 30.000 TL ise hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Şirketiniz, yabancı seyahat acentesine verdiği söz konusu hizmetlere ait keseceği faturada, vergiden müstesna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedelini ayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlemesi de mümkün bulunmaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.