KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Firmamız halkla ilişkiler, PR, organizasyon, reklam ve tanıtım işlemleri yaptırdığı bir firma ile çalışmaktadır. Geçdiğimiz hafta sonu bayilerimizi Kıbrıs'a bir otele götürdük. Biz otelle ödemeler ile ilgili hiç muhatap olmuyoruz. Biz iş avansını reklam firmamıza ödüyoruz. Reklam firması otel ile muhatap oluyor. Otel reklam firmasına 50.000-TL fatura kesmiş. (Kıbrıs olduğu için KDV yok). Reklam firması bize 50.000-TL (KDV'siz ) + 5000-TL+ KDV (komisyon) faturası kesmiş. Firma şöyle söylüyor; "yurtdışında hizmeti siz aldınız, biz size 50.000-TL KDV'siz yansıtma faturası keseriz, faturada KDV olmayacak" dediler. Bu işlem doğru mudur? Saygılarımla

Değerli üyemiz;

Her ne kadar işletmenizin yurt dışı organizasyonunu, halkla ilişkiler, PR, organizasyon, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile iştigal eden bir firma gerçekleştirmiş olsa da, verilen hizmetin niteliği “outgoing” faaliyetidir.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 40 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde; yurt dışına tur (Outgoing Faaliyetleri) düzenleyen seyahat acentalarının yurtiçi müşterilere yurt dışında vermiş olduğu hizmetlerin KDV karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Anılan Tebliğde de açıklandığı üzere;

- Türkiye'de yerleşik seyahat acentalarınca organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık v.b. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

- Tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Bu kapsamda, yurt dışına götürülen Türkiye’de yerleşik kişilere acenta hizmet bedeli olarak faturalanan (ya da acentanın komisyonu veya kârı olarak adlandırılabilen) tutarlar ise genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bu çerçevede tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla, bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Seyahat acentası tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilecek; ancak, katma değer vergisi yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır. (Hizmet bedeli katma değer vergisi tutarını da içerecek şekilde belirlenmiş ise, hizmet bedeli ve katma değer vergisi ayrıştırması işlemi iç yüzde oranı kullanılarak hesaplanacaktır.)

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bu bedel de Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi uyarınca, katma değer vergisinden müstesna olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, organizasyonu düzenleyen firma, bu organizasyon nedeniyle toplam 55.000-TL hasılat elde etmiştir. Firmanın bu seyahat sırasında işletmeniz için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme-içme, rehberlik v.s. gibi hizmetlere ait olan ve Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik edilen giderlerin toplamı 50.000-TL’dir. Organizasyonu düzenleyen firmanın, vergiye tabi matrahı (55.000 – 50.000)= 5.000-TL olarak hesaplanacak ve bu bedel katma değer vergisi matrahı olacaktır.  

Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın işletmenize keseceği faturada; yurt dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması gerekmektedir. Sorunuzda ifade ettiğiniz üzere bu şartlar yerine getirilmiş olduğundan firma tarafından işletmenize düzenlenen faturada eleştiriyi gerektiren bir husus bulunmamaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.