KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Form BA-BS'nin son bildirim tarihinden sonra düzeltme yapılabilecek 10 gün mali tatile rastlarsa süreler uzar mı ? Yani Mayıs-2013 dönemi Form BA-BS için 10 günlük düzeltme süresi 02.07.2013 ila 12.07.2013 tarihleri arası mıdır? Yoksa 02.07.2013 ila 29.07.2013 tarihleri arası mıdır? Teşekkür ederim.

Değerli üyemiz,

Mali tatil süresince beyanname verme süreleri, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri, uzlaşma veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler, devamlı bilgi verilmesine ilişkin süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış kabul edilmektedir.

Dolayısıyla, son günü 02.07.2013-22.07.2013 tarihleri arasına rastlayan beyanname verme süreleri, vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri, uzlaşma ve cezada indirim talep etme süreleri ve Ba-Bs formları gibi devamlı bilgi verilmesine ilişkin süreler 29.07.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kanuni süresinden sonra pişmanlık talebiyle veya düzeltme yoluyla verilen beyanname ve bildirimler ise mali tatil kapsamında bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 2013 Mayıs dönemine ilişkin Ba-Bs formlarının kanuni bildirim süresi 01.07.2013 tarihinde sona ermiş ve mali tatil tarihlerine rastlamamış olduğundan, bu bildirime ilişkin düzeltme süresi de mali tatille ilişkilendirilemeyecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.