KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba Hocam, Borçlu bir limited şirketinin satışı yapılabilir mi? Miras yoluyla devredilebilinir mi?

Değerli üyemiz,

Sermaye şirketinin borçlu olması hisse devrine engel teşkil etmemektedir. Benzer şekilde, şayet varisler mirası reddetmemiş iseler ortaklık payının veraset yoluyla intikalinde de herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Şirketin "borçlu" olmasından kastınız, borca batık olma hali ise ve şirketin sermayesi yitirilmiş ise, bu durum şirketin kendiliğinden fesih nedenidir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.