KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Hurda toptan ticareti yapan mükellefim var. Mal alımlarının bir kısmını vergi mükellefi olmayan kişilerden gider pusulası düzenlemek suretiyle yapıyor. Bizim tereddüt ettiğimiz husus bu alımlarda gider pusulasında stopaj kesintisi yapılacak mı? Şu var ki vergiden muaf esnaftan yapılan alımlarda %2 stopaj kesintisi yapılıyor , ancak esnaf muaflığı belgesi olmayan ve vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan alımlarda stopaj kesilecek mi? ( örneğin 60 yaşındaki ali amca emekli olmuş sokaklardan hurda topluyor ve getirip bize satıyor) Teşekkürler

Değerli üyemiz,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9'uncu maddesinin 7'nci bendine göre, ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Anılan kanunun 94'üncü maddesinin 13'üncü bendinin 'b' alt bendine göre, yukarıdaki kapsama giren kişilerden hurda mal alımı karşılığında yapmış olduğunuz ödemelerin brüt tutarı üzerinden %2 oranında tevkifat yapmanız gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.