KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Kurumlar vergisi beyannamesi doldurulurken 4. dönemde verdiğimiz geçici vergi beyannamesinde, beyan ettiğimiz stopajın fazla bildirilmiş olduğunu farkettik. Kurumlar vergisi beyanımız nasıl olmalı? Örneğin; stopaj toplamım 4. dönemde 41,11-TL olması gerekirken 4. dönem toplamın da 59,21-TL bildirilmiş.

Değerli üyemiz,

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120’nci maddesinde “Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

Kurumlar vergisi beyannamesinde gerçek durumu beyan etmeniz halinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120’nci maddesi hükmü gereğince eleştiri konusu bulunmamaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi