KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba Mizantürk ekibi, size bir sorum olacak. Bir firmanın çalışanlarını taşımak için servis aracı aldık. Yapılması gereken işlemler, prosodürler nelerdir bilgim yok. Bu konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkürler.

Değerli üyemiz,

Gerçek kişi olarak, bir firmanın personelinin taşınması faaliyeti, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesi hükmü uyarınca “ticari faaliyet” kapsamındadır ve vergi dairesine mükellefiyet kaydının açılmasını gerektirmektedir.

Ticari kazancın tespit usulünün belirlenmesinde ise, anılan Kanun’un 47, 48 ve 51’inci maddelerini birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

Bununla birlikte, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3.2.11. bölümüne istinaden, servis taşımacılığı hizmeti vermiş olduğunuz şirket, tarafınıza yapmış olduğu ödemelerden 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulayacaktır.

Konuyla ilgili ilave açıklamaların yapıldığı 63 Seri No.lu KDV sirkülerinde belirtildiği üzere, bir taşımacılık işinin servis taşımacılığı hizmeti olarak tevkifata tabi tutulabilmesi için;

- Belli güzergâhlar dâhilinde yapılması,
- Hizmetin alıcısı ile satıcısı arasındaki anlaşma uyarınca belirli bir dönem süresince devam etmesi,
- Fiilen yapılması, gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.