KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Resmi evrak ve yazışmalarda kullanmış olduğumuz kaşelerin mavi ya da siyah olması fark eder mi? Teşekkürler, Saygılar…

Değerli Üyemiz,

15 Kasım 2002 Tarihli ve 24937 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “SM ve SMMM'lerin Kaşe Kullanma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile meslek mensuplarının düzenlemek durumunda bulundukları resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanmalarıyla ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Anılan yönetmeliğin “Kaşelerin Şekli” başlıklı 6’ncı maddesi; “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbest Muhasebeci veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ibaresi ile kaşe numarasını taşır. Kaşeler; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.” Şeklindedir.

Anlaşılacağı üzere, ilgili maddede kaşe basımında kullanılacak ıstampanın rengi hakkında herhangi bir husus belirtilmemiştir. Bununla birlikte, evrakların aslı ve fotokopisinin ayrımının daha rahat yapılması ve anlaşılırlığı açısından, kaşe kullanımlarınızda mavi ıstampa kullanmanızı ve evrakların asıllarını yine mavi dolma kalem ile imza etmenizi tavsiye ederiz.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.

                          
Etiketler : SMMM Kaşesi     SMMM Kaşelerinin Şekli