KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, SSK teşvikleri ile ilgili bir sorum olacaktı. Tarım Bağ-Kuru ödemesi yapan bir kişi SSK ya geçmesi durumunda, firma indirimli SSK prim ödemesinden yararlanabilirmi? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Değerli Üyemiz,

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. maddesine  sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları;  

1. İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları

2. Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve

3. Diğer Koşullar

· 18 yaşından büyük kadınlar
· 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,
· 29 yaşından büyük erkekler,
· Mesleki yeterlik belgesi sahipleri,
· Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler,
· Mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar,
· İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler,
· İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar,
· İŞKUR’ a kayıtlı olmadan işe alınanları, kapsamaktadır.

Tarım bağkurlu bağkur kapanışını yapar. 6 ay süre geçtikten sonra yukarıdaki şartları taşıması şartıyla yararlanabilir.

İyi çalışmalar dileriz,

Mizan Türk Ekibi