KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Sizden belli bir tarihten önce yurt dışında ev hanımı olarak ikamet etmiş olan annelerin analık borçlanması ile ilgili detaylı bilgi rica ediyorum.

Değerli Üyemiz,

Sorunuzda hangi yıllar yurt dışında yaşadınız. Yurt dışına çıkmadan önce  Türkiye’de sigortanızın olup olmadığı  ve çocukların doğum tarihleri belli olmadığı için  doğum borçlanması için genel bilgiyi paylaşıyoruz.

Doğum borçlanması yapabilmeniz için;

- SSK’lı (4/a) olarak doğumdan önce bir günlüğüne de olsa çalışmış olmak,
- İşten ayrıldıktan sonra herhangi bir zamanda (300 gün içinde olması şart değil) doğum yapmış olmak,
- Çocuğun sağ doğmuş ve yaşamış olması ve
- Doğumdan sonraki iki yıllık sürenin tamamında veya bir kısmında çalışmamış veya isteğe bağlı prim ödememiş olmak gerekiyor.

Bu şartları taşıyan anneler, iki çocuğa kadar toplam 4 yıl borçlanma yapabilecekler.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.