KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Size bir sorum olacaktı. Mükellefin son dönem geçici vergisi beyannamesinde işletmesine kayıtlı olan kamyonun amortismanını düşmeyi unuttuk. Gelir vergisi beyannamesini düzenlerken bu durumu fark ettik. Bunu, gelir vergisi beyannamesinde beyanlarımıza nasıl dahil etmeliyiz? Sadece gelir vergisi beyannamesini düzgün şekilde versek geçici vergi beyannamesi için düzeltme vermesek olur mu? Geçici vergideki %10'luk yanılma payı burada kullanılabilir mi?

Değerli üyemiz,

Geçici vergi dönemleri itibariyle amortisman hesaplamayanların, dönem sonunda amortisman hesaplayabilmelerinde, hesaplanan amortisman tutarlarını gider olarak kayıtlarına alabilmelerinde ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde beyanlarına dahil edebilmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi