KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Size kıdem tazminatı ile ilgili bir sorum olacak. Babam 1982 yılından 08.03.2002 yılına kadar Emlak bankasında emekli sandığına bağlı çalıştı daha sonra Emlak Bankası ile Ziraat Bankası birleşti ve 08.03.2002 tarihinde emekli sandığına bağlı olarak Ziraat Bankasında sözleşmeli çalışmaya başladı. Babam 01.01.2013 tarihinde emekli oldu Ziraat Bankası kıdem tazminatını Emlak Bankasında çalıştığı dönemi dikkate almayarak 08.03.2002-01.01.2013 tarihleri arasında çalıştığı dönemi baz alarak kıdem tazminatını ödedi. Bildiğim kadarıyla bankalar tüm hakları ile devir oluyor. Duyduğumuz kadarıyla bu konu ile ilgili başka şubede çalışan personel dava açtı davayı kazandı daha sonra banka bir üst mahkemeye gitti bu sefer banka haklı bulundu en son çalışan insan hakları mahkemesine başvurdu dava bekliyor. Bizde dava açacağız ama emsal teşkil eder diye ne yapacağımızı bilemedik sözleşme örnekleri elimde var. Bizi aydınlatırmısınız. İyi çalışmalar.

Değerli Üyemiz, 

Kıdem tazminatı konusunda bu tazminatı özel olarak düzenleyen ve halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14. Maddesinin uygulanması gerekir. Buna göre, devreden işverenin sorumluluğu işçiyi çalıştırdığı sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesi ile sınırlıdır. Ancak işçi, devreden ve devralan işverenler yanında geçirdiği sürelerin toplamı üzerinden kıdem tazminatını devralan işverenden talep edecektir.

Ayrıca, Emlak Bankası ile Ziraat Bankası arasında personellerin kidem ve ihbar tazminatı devri ile ilgili yapılan sözleşmeyi inclemek gerekir. Sözleşmede belirtilen hükme göre Emlak Bankasından mı yoksa Ziraat bankasından mı talep edileceğine karar verilir. Dava için avukatınızla görüşebilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.