KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Vaktinizi alıyorum ama sizden bir ricam olacak. İki hesap konusunda bilgi bulamadım bana yardımcı olabilir misiniz? 1- Hazine hisse senedi, 2- Kaybedilen İskonto... Bu hesaplar hakkında açıklama ve yapılması gereken kayıtlar nelerdir? Şimdiden çok teşekkür ediyorum hayırlı günler.

Değerli üyemiz,

Kaybedilen iskonto (loss discount) hesabı bir gider hesabı olup, tekdüzen hesap planında bu adla bir hesap yer almamaktadır. Daha ziyade Amerikan muhasebe sisteminde (GAAP) yer alan bu hesap, satıcı tarafından alıcıya tanınan erken ödeme indirimi hakkının, alıcının erken ödeme süresi içerisinde borcunu ödeyememesi nedeniyle kaybedilmesi halinde kullanılmaktadır.

Örneğin; 1.000.-TL tutarında mal satışı karşılığında satıcının alıcıya düzenlemiş olduğu faturanın %2/10, net 60 koşullarını taşıdığını varsayalım. Bunun anlamı şudur: alıcı satıcıya olan borcunu 60 gün içerisinde ödemek zorundadır. Bununla birlikte şayet 10 gün içerisinde öderse %2 iskonto alacaktır, yani ödemesi gereken tutar (1000- (1.000 x %2)) 980.-TL olacaktır.Bu durumda alıcının yevmiye kaydı şu şekilde olacaktır (KDV ihmal edilmiştir):

 

Mad.

No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

153 TİCARİ MAL

                                                  320 SATICILAR

Kredili mal alışı

 

     980
 

 

 

         980

 

Ödemenin 10 gün içerisinde yapılamaması halinde iskonto şartları ortadan kalkacağından ödenmesi gereken tutar 1.000.-TL olacak ve borcun ödenmesi aşamasında aşağıdaki kaydın yapılması gerekecektir:

 

Mad.

No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

2

....................................Tarih......................................

320 SATICILAR

*** KAYBEDİLEN İSKONTO

                                                  102 BANKALAR

Satıcılara olan borcun ödenmesi

 

     980
       20

 

 

         

       1.000

 

Tekdüzen hesap planımızda “Kaybedilen İskonto” hesabı yer almadığından hesap kodu “***” olarak gösterilmiştir.

 

Kimi durumlarda, şirket arzını gerçekleştirmiş olduğu hisse senetlerini piyasadan geri toplayabilmektedir. Şirketlerin bu yola başvurmalarının nedeni olarak, piyasada hisse senetlerinin düşük değerlendiğini düşünmeleri yada hisse senetlerinin çoğunluğunun ele geçirilmesi nedeniyle yönetim devri tehdidi ile karşılaşabileceklerini düşünmeleri gösterilebilir. Bu şekilde daha önce arz edilmiş ancak tekrar piyasadan çekilen hisse senetlerine hazine hisse senedi adı verilmektedir. Bu hisse senetleri kâr payı ve oy hakkına sahip değildir ve hisse başına kâr hesaplamasına dahil edilmezler.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi