KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba Yeni Türk Ticaret Kanuni ile ilgili bir kaç sorum olacaktı.1- Yeni Kanuna göre hangi defterlerin kapanış tasdiki zorunludur? 2- Şirketler ana sözleşmelerini hangi tarihe kadar Yeni TTK'ya göre uyumlu hale getirilmesi gerekiyor? 3- Kimler İnternet Sitesi açmak zorunda ve hangi tarihe kadar internet sitesini kurmak zorundadır? Yardımlarınız teşekkür ederim. Murat Akgedik.

 

Değerli üyemiz,

       1- Yeni türk Ticaret Kanununa göre Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdiki zorunludur.

       2- Şirketler ana sözleşmelerini     01. 07.2013 tarihine kadar Yeni TTK ile uyumlu hale getirilmesi gerekir.  

      3- Bakanlar kurulu tarafından denetim kapsamına alınan şirketler, internet sitesi oluşturmak zorundadır. İnternet sitesini  01.07.2013 tarihinine kadar kurmaları gerekir.

 

 

   MizanTurk  Ekibi,