KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, babamın bir dairesi var 3 yıllığına kiraya verdi. 2 yıllık kirayı peşin aldı. (2012 ve 2013 yılları) kira gelirini nasıl beyan edeceğiz. İsmail Şeker

Değerli üyemiz,

Peşin tahsil edilen kira bedelleri, tahsilatın yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Bu durumda, 2012 yılı kira geliriniz bu yıl için belirlenen istisna haddi olan 3.000-TL'nin (G.V.K. 21. Madde) üzerinde ise 2013 yılı Mart ayının 25. günü akşamına kadar beyan etmeniz gerekiyor. 2013 yılı kira gelirinizi ise, 2013 yılı istisna haddi ile karşılaştırmanız gerekmektedir.

Bununla birlikte; ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı Gelir Vergi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanların bu istisnadan faydalanamayacağını da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz.

MizanTurk Ekibi