KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, ben ÖTV beyannameleri ile ilgili bir bilgi rica ediyorum. Oto galeri işleten bir mükellef II sayılı liste:Kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtlar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir diye bir ibare var. Bu firma o zaman her araç satışından önce ötv beyannamesi mi vermeli? Yani ÖTV beyannameleri günlük verilebilir diye mi düşünmeliyiz? Bilgi verebilirseniz sevinirim.

Değerli üyemiz,

4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçların ilk iktisabı verginin konusuna girmektedir. ÖTV’ nin mükellefi ise, motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlarda vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve ödenmesi gerekmektedir. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında düzenlenecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, bu işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilecektir.

Ödemenin ise ÖTV beyannamesinin verildiği günde yapılması gerekmektedir. Mükellefin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergi için vergi dairesince, vergi dairesi alındısının yanı sıra "ÖTV Ödeme Belgesi" düzenlenecek ve mükellefe verilecektir. Mükellefler bu belgeyi kayıt ve tescil işlemini yaptıracak olan alıcılara vereceklerdir.

Öte yandan, 22 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile (2A) numaralı ÖTV beyannamesinin de 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek verilmesi uygun görülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, motorlu araç ticareti yapanların, satışı yapılan her bir araç için satış işlemlerinin tamamlanmasından önce, elektronik ortamda beyanname düzenlemeleri, tarh ve tahakkuk eden ÖTV’nin vergi dairesine veya anlaşmalı bankalara ödenmesinin ardından yine elektronik ortamda vergi makbuzunun yanı sıra elektronik ortamda "ÖTV Ödeme Belgesi"nin çıktısının alınması ve bu belgeyi kaşelemek ve imzalamak suretiyle aracı satın alana vermesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.