KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, ben palet ve palet malzemesi satışı yapıyorum. Palette KDV tevkifatı yok ancak ben palet malzemesi satısında faturaya palet malzemesi yazsam KDV tevkifatı var mıdır? (palet malzemesinden kastım palet tahtası takoz vs. ancak faturaya sadece palet malzemesi yazıcam)

Değerli Üyemiz,

01/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin; "3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi" başlıklı bölümünde;

- Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, (3.3.6.2.) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

- (3.3.6.2.) bölümünde; ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamında olduğu,

Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede;

- Tarafınızca üretilen ve nihai ürün niteliğinde olan ahşap paletin teslimi KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

- İmal ettiğiniz ahşap paletlerin üretiminde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan önceden belirlenmiş ölçülerdeki ahşap tahta ve ahşap takoz alımlarınızda tarafınızdan (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

- Ayrıca, sorunuzda sayılan ürünlerden ilk madde-malzeme niteliğinde olan ahşap tahta ve ahşap takoz gibi malzemelerin tarafınızdan Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara tesliminde de alıcılar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.