KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, benim harcırah konusunda bir sorum olacaktı. Firmamız çalışanlarına şehir dışına gönderdiğinde yanlarına nakit harcırah vermekte,(iş avansı gibi takip ediliyor) bunlara ilişkin evraklar bazen geliyor bazen unutulup getirilmiyor. Çalışanlarımıza verdiğimiz bu harcırahları bordroda gösterip, muhtasar beyannamemizde damga vergisini ödemek suretiyle gider göstermek istiyoruz. Bunun için firmamız yalnızca harcırah ödeme formu gibi bir belge düzenliyor. Bunun dışında herhangi bir evrak göstermemiz gereklimi?(otobüs bileti v.s.) Çalışanımızın şehir dışına iş için gittiğini belgeleyebilmek adına elimizde yalnızca kestiğimiz fatura mevcut bu yeterli midir? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Değerli üyemiz,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24’üncü maddesinin 2’nci bendinde “Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur)” hükmü yer almaktadır.

Harcırah kanununa tabi olmayan işletmeler iş seyahatine gönderdikleri personelleri için “gerçek gider” veya “harcırah” yöntemlerinden birisini seçebilirler.

Gerçek gider yöntemine göre, personelin fiilen yemek ve konaklama giderlerini belgelendirmek koşuluyla, bu giderlere karşılık olarak verilen gündelikler tamamen vergiden istisna edilecektir. 

Belge ibraz edilmemesi halinde ise gelir vergisinden istisna olacak tutar, Harcırah Kanununda belirtilen tutarlarla sınırlı olacaktır.

1 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenen ve 2013 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarına göre vergiden müstesna gündelik tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Brüt Aylıklar (TL)
Vergiden Müstesna
Gündelik Tutarı (TL)
1.689,43 ve fazlası
46,00
1.676,14 - 1.689,42
38,50
1.513,70 - 1.676,13
35,50
1.306,96 - 1.513,69
33,00
1.055,54 - 1.306,95
29,50
1.055,53 ve daha azı
28,50
 


 
 
 
 

 

6245 sayılı Harcırah kanunun 39’uncu maddesinde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere gündelik verilmeyeceği; asli görevi mahalli dışındaki yere geçici olarak gönderilmesi halinde, bu yere gönderilenlerden buralarda ve yolda öğle (Saat 13:00) ve akşam (Saat 19:00)  yemeği zamanlarından birini geçirenlere gündeliklerinin 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranlarında ve geceyi gidilen yerde geçirmesi halinde tam gündelik verileceği belirtilmektedir.

Örneğin; aylık brüt ücreti 2.000-TL olan personelin il dışına pazarlama ve iş görüşmesi yapmak üzere gönderildiği ve söz konusu seyahatin 3 gün sürdüğünü varsayalım.

Personelin seyahat, yeme-içme ve konaklama giderleri belgelerle tevsik edilmesi halinde, bu giderlerin tamamı vergiden istisna olacaktır.

Belgelendirilemez ise konaklama ve yemek giderlerine karşılık olmak üzere verilen gündeliklerin Harcırah Kanununa göre belirlenen kısmı vergiden istisna olacaktır. Personele 100-TL gündelik verildiği varsayıldığında vergiden istisna kısım (46 x 3=)138-TL olacak, kalan 162-TL için gelir vergisi hesaplanması gerekecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.