KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, bir konuda yardım rica edeceğim. X firmasına fason işçilik yaptırıyoruz ve X firması bizim adımıza düzenlediği irsaliye ile ürettiği yarı mamülleri boyahaneye gönderiyor. (Malın cinsine ürettiği mamülü yazıyor ve aşağıya Y boyahanesine sevk edilmiştir diyor.) Daha sonra boyahane ise fasonun düzenlediği irsaliyenin üst nüshasını kendine alıyor ve ikinci nüshayı bize gönderiyor. Burada belge düzenin nasıl olması gerekiyor? Bizim "boyahaneye boyanmak üzere gönderilmiştir" diyerek irsaliye kesmemiz gerekmez mi?

Değerli üyemiz,

Fason işlerde mamul bir bütün olarak imal ettirilebileceği gibi, üretim aşamaları itibariyle kısmi olarak fason iş yaptırılması da mümkündür. Örneğin; bir konfeksiyon firmasının pazarlayacağı gömleklerin kumaşını, kesimini, dikimini, boyasını ayrı ayrı firmalara fason olarak yaptırması mümkündür.

Bu durumda, her bir kısmi iş tevkifat uygulaması kapsamına girecektir.

Bunun yanında, fason iş yapan firmaların, müşterilerinden aldıkları işlerin bir kısmını kendileri yapmayıp, kendi sorumlulukları altında başka fason firmalara yaptırmaları da mümkündür.

Bu durumunda; her iki işlem, ayrı ayrı fason tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında değerlendirilecektir.  

Aynı şekilde her iki işlem ayrı ayrı tevkifata tabi olup, birinci fason firma, ikinci fason firmaya yaptırdığı fason işlere ait hesaplanan KDV’yi, fason iş yaptıran müşteri ise birinci fason firmanın kendisine yaptığı fason işlere ait hesaplanan KDV’yi, sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutarak, 2 No.lu KDV beyannamesinde beyan edip kanuni süresi içerisinde ödeyeceklerdir.

Ancak, boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmayacaktır.  

Yukarıda yer verilen fason hizmet alma yöntemlerinden herhangi birini işletmeniz tercih edebilir. Ancak, işletmenizin üretim aşamaları itibariyle kısım kısım fason iş yaptırma yöntemini seçmesi halinde, her bir fason hizmet verene hammadde ve yarı mamullerin gönderilmesi sırasında işletmeniz tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Fason iş yapan firmanın, işletmenizden aldığı işin boyama kısmını kendisi yapmayıp, kendi sorumluluğu altında başka fason firmaya yaptırması halinde ise işletmenize fason iş yapan firmanın sevk irsaliyesi düzenlemesi gerekmektedir.

 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.