KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, e-fatura kullanımı ile ilgili şimdiye dek o kadar çok yazı, ilgili tebliğ ve sirküleri okudum ki, artık aklım yeterince karıştı. Anladığım ama anlamak istemediğim husular var... Net bir şey sormak istiyorum, cevap verirseniz çok sevinirim. İmalat-Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren, laboratuvar cihazları üreterek, yurtiçi ve yurtdışına satışını yapan bir firma olarak, ne 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip bir firmayız ne de 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler arasında bulunuyoruz. Sadece, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip Shell A.Ş. firmasından, firmamıza kayıtlı araçlarımız için benzin alıyoruz. Şimdi biz Shell A.Ş. den benzin aldığımız için ve tabi bir de 2011 Yılı 25 Milyon TL brüt satış hasılatına da sahip olduğumuz için, e fatura sistemine, dolayısı ile e defter sistemine katılmak mecburiyetinde mi kalacağız? Şimdiden çok teşekkür ederim size. Saygılar

Değerli üyemiz,

Yöneltmiş olduğunuz sorunuzun ayrıntılı cevabını daha önce yanıtlanmış sorular arasında bulabilirsiniz.

Özet olarak; 421 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere göre, şirketiniz her ne nedenle olursa olsun, 58 sayılı Sirküler ekinde yer alan;

a) Madeni yağ lisansına sahip mükelleflerin biri veya birkaçından 2011 takvim yılında herhangi bir mal alışında bulunmuşsa ve 2011 faaliyet döneminde 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip ise,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (tütün, alkol, kolalı gazozlar vs.) imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin biri veya birkaçından 2011 takvim yılında herhangi bir mal alışında bulunmuşsa ve 2011 faaliyet döneminde 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip ise,  

1 Eylül 2013 tarihi itibariyle elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına dahil olacaktır. Listede adı geçen mükelleflerden alış yapmış iseniz, şirketinizin madeni yağ, tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumunuzu etkilememektedir.

Bununla birlikte, “Shell, BP, Total, Petrol Ofisi, Opet” gibi şirketler madeni yağ lisansına sahip olan ana dağıtıcılardır. İşletmelerin birçoğu günlük akaryakıt ihtiyaçlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamaktadır. Akaryakıt istasyonlarının ise ayrı tüzel kişilikleri bulunmaktadır. En basit anlatımıyla örneğin, “Shell” ticari markası adı altında akaryakıt satışında bulunan bir istasyondan akaryakıt aldığınızda Shell & Turcas Petrol A.Ş.’den akaryakıt almış olmazsınız. Bu, akaryakıt istasyonunun Shell marka ürünler sattığını göstermektedir.

Açıklanan nedenle, yapmanız gereken firmanızın 2011 yılında gerçekleştirmiş olduğu bu türden alışlara istinaden düzenlenen faturalarda yer alan işletme adı ve vergi numarası bilgilerini 58 sayılı VUK Sirküleri ekinde yer alan liste ile karşılaştırmanızdır. Listede yer alan mükelleflerden alış yapmış olmanız halinde 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına dahil olmanız gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.