KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, ev işlerinde çalıştırılmak üzere Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu elaman alan bir ev kadını ne gibi işlemler yapmalıdır? İyi çalışmalar.

Değerli üyemiz,

Gelir Vergisi Kanununun 23/6’ncı maddesi hükmü uyarınca evlerde temizlik vb. işlerde çalıştırılan hizmetçilerin ücretleri gelir vergisinden istisnadır ve ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır.

Anılan maddeye göre sadece çocuk bakımı ile ilgili dadılara ödenen ücretler de gelir vergisinden istisna olmakla birlikte, hem çocuk bakımı hem de eğitimi ile görevlendirilmiş mürebbiye tabir edilen çalışanlara ödenen ücretler gelir vergisine tabii tutulmaktadır.

Ev işlerinde temizlikçi ya da çocuk bakıcısı çalıştıranların yapmaları gereken işlemler aşağıdaki gibidir;

1- Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili sigorta müdürlüğüne işyeri bildirgesi verilmelidir. SGK bu başvuru üzerine iş yeri tescilini yapıp şifre verecektir.

2- SGK'nın ilgili sigorta müdürlüğüne, internet üzerinden "sigortalı işe giriş bildirgesi verilmelidir.

3- Her ay, en geç ait olduğu ayı izleyen ayın 23'ü akşamına kadar yine internet üzerinden aylık sigorta prim ve hizmet belgesi SGK'nın ilgili sigorta müdürlüğüne iletilmelidir. Primler de o ayın sonuna kadar ödenmelidir.

4- Mürebbiye dışındakilerin ücretleri, gelir vergisinden istisna olduğu için, bunlardan gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Ev hizmetlerinde yabancı işçi çalıştırmak isteyen kişilerin yapmaları gereken işlemler ise şunlardır;

1- Yabancı işçi çalıştırmak isteyenlerin öncelikle yabancının kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğuna yapacağı başvuruyu takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yabancıyı çalıştırmak üzere çalışma izni talebinde bulunmaları gerekmektedir. (Yabancının ülkemizde 6 aylık ikametinin bulunması durumunda başvuru işveren tarafından doğrudan Çalışma Bakanlığı’na yapılabilir. Bu durumda konsolosluk başvurusu gerekmiyor.)

2- Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşlerini alarak yaptığı değerlendirme sonucu çalışma izni talebinin uygun bulunması halinde yabancıya başvuran işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izni verilecektir.

3- Çalışma izni verilen yabancı çalışma vizesi ile ülkeye girerek çalışabilir. Çalışma izinleri ilk seferinde 1 yıllık verilir. İşverenin talebi halinde önce 2 yıl, daha sonra 3’er yıllık olarak uzatılabilir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.