KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba kolay gelsin, Şirket birleşmeleri ile ilgili bir soru sormak istiyorum; A şirketi, B ve C şirketini devir almış olup, 26.12.2012 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmiştir. Birleşmeye ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği tarih aralıkları nedir?

Değerli üyemiz,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 20’nci maddesine göre, devirlerde birleşmeden doğan kârların hesaplanmaması ve vergilendirilmemesi için gerekli şartlardan birisi olarak, devir tarihi itibariyle münfesih kurum ile birleşilen kurumun hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin, birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi sayılmıştır.

Devir tarihinin ise, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Siciline tescil edildiği tarih olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, kurumlar vergisi beyannamesinin ihtiva edeceği kıst dönem, 01.01.2012 tarihi ile, b ve c şirketlerinin devrine ilişkin kararın Ticaret Siciline tescil edildiği tarih olan 26.12.2012 tarihleri arası olacaktır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi