KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, kolay gelsin. Soruma geçmeden önce çok teşekkür ederim böyle siteyi hayata geçirdiğiniz için. Benim gibi stajyer arkadaşlarım için çok faydalı olacak şüphesiz tekrar teşekkür ederim. Tevkifat ile ilgili araştırma yaparken bir sorunla karşılaştım. Sorumlu sıfatıyla kdv ödeyenler kimlerdir? Sorumlu sıfatıyla kdv ödemekten kasıt nedir? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Değerli üyemiz,

Diğer birçok vergi türünde olduğu gibi katma değer vergisi de, temel olarak verginin asıl mükellefi tarafından beyan edilmek suretiyle tahakkuk eden ve ödenen bir vergi türüdür. Ancak, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Kanun koyucu Maliye Bakanlığı’na verginin asıl mükellefi yerine vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi vermiştir.

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerle hangi durumlarda katma değer vergisinin vergi sorumluları tarafından beyan edilerek ödenmesi gerektiği açıklanmıştır. Vergi sorumluluğu müessesesi esas olarak vergi alacağının güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. Genellikle, vergi idaresi verginin tahsilini riskli gördüğü bazı faaliyet alanları ya da konularında, verginin bir kısmının ya da tamamının ödenmesinden mükellefi değil, vergi sorumlusunu muhatap tutabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse; X Bankası Avukat Bay Ahmet’ten Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmeti almıştır. Bu hizmet karşılığında X Bankası tarafından Bay Ahmet’e KDV hariç brüt 10.000,00.-TL ödeme yapıldığı varsayıldığında, KDV tutarı olan 1.800,00TL’nın 9/10’u olan 1.620,00.-TL tutarındaki kısmı Bay Ahmet’e ödenmeyerek alıkonulacak, X Bankası tarafından sorumlu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilerek ödenecektir. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile vergi sorumluları tarafından tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek tebliğde toplanmıştır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.