KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, öncelikle sitenizi tebrik ederim. Sorum şu: Bir Limited Şirket kurucu ortağı ve aynı zamanda genel müdür sıfatını taşıyan kişi, başka bir firmada SSK'lı olarak çalışabilir mi? Yani kendi firmasında ne SSK ne BAĞ-KUR'ludur. Konuyla bilgili bilgilendirmenizi rica ederim.

Değerli Üyemiz,

5510 sayılı Kanun’un 53. maddesinin birinci fıkrası, 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve önceden başlayan sigortalılığın geçerliliği ilkesi yerine 4/a kapsamındaki sigortalılığın 4/b kapsamındaki sigortalılığa üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.

Bu ilke gereği; 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir çalışmanın varlığı halinde, 4/a kapsamındaki sigortalılık esas alınacak (ortağı olduğu şirkete ait iş yerleri dışında kalan işletmelerde çalışmak koşuluyla) bu sürelerde sigortalı istemediği sürece 4/b kapsamındaki sigortalılığa dayalı prim ödemeyecektir.

Şirket ortağınız, şirket ortağı olmadan önce başka bir iş yerinde 4/a'lı sigortalı çalışıyorsa, 4/b'li olmak zorunda değildir. Şirket ortağı olduğu zaman ise 4/b'li olmak zorundadır. Başka bir iş yerinde sigortalı olarak çalıştığında 4/b sigortalılığı sona ererken, 4/a sigortalı olarak devam edecektir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi