KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba; özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalısmaktayım. Şirketimiz satışlarının %70'ini kredi kartlarıyla tahsıl etmektedir. Kredi kartıyla satış yaptıgımız malzemenin örneğin fiyatı 1000 TL diyelim. Kredi kartından 1000 TL çekım yapıorum ama ertesı gün bankayla anlaşma gereği kesıntısı yapıldıktan sonra hesabıma gecen para 950 TL. Soruma gelecek olursak; faturayı 1000 TL olarak kesiyorum, hesabıma gecen para 950TL, aradaki 50TL'nin KDV'sini tahsil etmediğim halde devlete ödüyorum. 1 yıllık kesıntıyı göz onunde bulundurusak 500 bin ila 750 bin arası değişmekte. Bu rakamların KDV'sini ödemeye devam mı etmelıyım, yoksa bunun için bir çözum yolu var mıdır? Kolay gelsin çok teşekkur ediyorum.

Değerli üyemiz,

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre katma değer vergisinde vergiyi doğuran olaylardan ikisi,

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, olarak sayılmıştır.

Dolayısıyla, katma değer vergisi yukarıda sayılan aşamalarda ortaya çıkacağından, düzenlenen belgelerde yer alan katma değer vergisinin ilgili dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.

Kredi kartı ile yapılan satışlarda ise, banka tarafından yapılan komisyon kesintisi, bankanın işletmenize sunmuş olduğu üye işyeri hizmetinden kaynaklanmaktadır ve işletmeniz için bu giderlerin 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, alıcılar kredi kartı vasıtasıyla işletmenize KDV dahil mal veya hizmet tutarının tamamını ödemektedir. Banka ise işletmenize sunmuş olduğu hizmet karşılığında komisyonunu tahsil etmektedir. Her ikisi de birbirinden ayrı düşünülmesi gereken işlemler olup, mal veya hizmet satışlarına ilişkin düzenlenen faturalarda yer alan katma değer vergisinin beyan edilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi