KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Şahıs firması işyerini kapatmak istiyor. Vergi borçları ve yapılandırıp ödemediği borçları var. Buna karşılık KDV iade alacağı da var. Kapanış verdiğimizde işleyiş ne şekilde olur? Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar...

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, gerek Borçlar Kanunu gerekse Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde şahıslar ve şahıs şirketlerinin ortakları vergi borçlarından ve ticari borçlarından tüm malvarlıkları ile sorumludurlar. Dolayısıyla, şahıs işletmesinin bilançosunda borcunun olması kapanış işlemlerinin yapılmasına engel değildir.

Şahıs işletmesinin kapanışına karar verilmiş ise, vergi dairesi nezdinde kapanış işlemleri yapılmalıdır. Varsa kullanılmamış boş faturalar vergi dairesinde tutanağa bağlanarak imha edilmeli ve yine varsa yazarkasanın kapanış işlemi yapılmalıdır. Ayrıca ilgili diğer kurumlar (SGK, ticaret odası, belediye vs.) nezdinde kapanış bildirimleri yapılmalıdır.

Vergi borcu bulunan mükellefin mükellefiyet kaydının terkin edilmesi esnasında mal bildiriminde bulunulması da gerekmektedir. Mükellefiyetinizin sona ermesi nedeniyle üzerinizde kalan ve indirim yoluyla giderilemeyen (sonraki döneme devrolunan) katma değer vergisinin;

- İade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde bu işlemlerinize isabet eden kısmı KDV Mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde tarafınıza iade edilebilecek,

- İade hakkı doğuran işlemleriniz bulunmaması halinde devreden KDV nin tamamının, iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde ise bu işlemleriniz nedeniyle yüklenilmeyen kısmının tarafınıza iadesi veya vergi borçlarınıza mahsubu mümkün olmayıp, indirilemeyen söz konusu vergilerin KDV Kanununun 58’inci maddesi uyarınca gelir vergisi matrahınızın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, terk edilen iş ile ilgili olarak sonradan elde edilen kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil) için Gelir Vergisi Kanunun 82’nci maddesinin beşinci bendi hükmü ihmal edilmemelidir. Bu tür kazançlar arızi kazanç olarak vergiye tabidir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi