KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, üç kişi ortak olduğumuz bir arsamız var. bu arsaya kendimiz 12 daireli bir apartman yapacağız. bu daireleri daha sonra eşit bir şekilde bölüşeceğiz. isteyen satacak isteyende kiraya verecek yada kendi oturacak. bu inşaatı yapmak için maliyede vergi kaydı açmamız gerekirmi. açmazsak firmalardan alıcağımız inşaat malzemelerinin faturalarını kime kestireceğiz. Kolay gelsin.

Değerli üyemiz,

Sorunuzda bahsetmiş olduğunuz yapım usulü özel inşaattır. İnşaat işinin başlangıcında ve inşaat devam ettiği sürece vergi mükellefiyeti tesis ettirmenize gerek bulunmamaktadır.

İnşaat işinde çalıştıracağınız personel ise diğer ücretli konumunda olup, vergi dairesinden vergi karnelerini alıp almadıklarının takip edilmesi sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

Diğer taraftan, inşaatın devamı süresince gerçekleştirecek olduğunuz mal ve/veya hizmet alışlarına ilişkin fatura ve benzeri vesikalar üç kişinin de adına düzenlenmeli, kişiler ayrı ayrı faturaların “aslının aynıdır” suretini kendilerinde muhafaza etmelidirler. İnşaat bittikten sonra, hak sahiplerinin durumuna göre vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekip gerekmeyeceğine bakılır. Şayet gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde edilecek veya değer artış kazancı doğacak ise, mükellefiyet tesis ettirmek için müracaat etmeye gerek yoktur. Elde etmiş olduğunuz kazancın istisna haddini aşan kısmını yıllık beyanname ile beyan etmeniz yeterlidir.

Elde edilecek bağımsız bölümlerin satışı ticari bir faaliyet çerçevesinde yapılacak ise, vergi dairesine işe başlama bildiriminin yapılması ve gelir vergisi, geçici vergi ve KDV yönünden mükellefiyet tesis ettirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, inşaat devam ettiği sürece yapmış olduğunuz alışlara ilişkin düzenlenen faturalarda yer alan bedelin 1/3’ü her bir bağımsız bölümün maliyetinin tespitinde dikkate alınmalıdır.

Bununla birlikte, alış faturalarında yer alan katma değer vergisinin indirimi mümkün olmayacağı gibi, ticari kazancın belirlenmesinde de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTurk ekibi