KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Ücret Bordrosu yaparken veya KDV mahsuplarında 5 kuruş, 10 kuruş ufak tefek yuvarlama küsürat farkları çıkıyor. Bunları 689 veya 679 hesaplarınaatmak uygun mudur? 689 ise KKEG midir? 679 ise gelir olarak beyan edilir mi? Ya da bunlar değil ise, hesabı kapatmak adına ne yapılabilir?

Değerli üyemiz,

Tahsil veya tediye olanağı bulunmayan küsürat niteliğindeki alacak ve borçlarınızı duruma göre 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ve 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesaplarına kaydetmek suretiyle kapatabilirsiniz.

Bu takdirde, gelir olarak kaydedilen tutarların vergi matrahının tespitinde dikkate alınması gerekirken, gider olarak kaydedilen tutarların nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak takip edilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.