KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Ücretlerimiz bankadan yatırılıyor. Fakat Mart ayında bir kişi için ayrıca 2 günlük bordro yapmıştık. Onun ödemesini banka kanalı ile yapmadık. Diğer SGK no.sundan alıp gene aynı şirkete bağlı başka SGK no.suna giriş yaptık. Şirket ünvanı aynı noları farklı. Aslında bu tutar personele ödenmesi gereken bir tutar da değil. Ödenmeyen bu tutarı kasa ile kapatsak bir sorun olur mu? Şirket çalışanı 10 kişiden fazla. Bir de bu ceza uygulaması ödenmeyen her işçi için her ay olarak geçmekte. Mart ayı ücreti olarak bir kişi için kasadan ödeme yaparsak yalnızca 134-TL kadar mı cezası var? Teşekkür ederim, Saygılar...

Değerli Üyemiz,

4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. maddesinin ikinci fıkrası, 5754 Sayılı Kanun’un 85. maddesi ile değiştirilerek;

“Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir…”. hükmü getirilmiş ve akabinde de 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete’de “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen hüküm gereği, işyerinizde 10 kişiden fazla çalışanız varsa, çalışan işçinin 1 gün veya 30 gün çalışması durumu etkilemeyip, ücret ödemelerinin banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Eğer Mart ayı maaş ödemesini yatırmadıysanız, bu ay şirketin hesabından personelinizin hesabına Mart ayı ücret ödemesi olarak yatırabilirsiniz. Çalışanın banka hesabına ödememeniz durumunda 134-TL idari para cezası ile karşılaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.