KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, varlık barısı ile ilgili yurtdışındaki şirketden (ortak aynı) Türkiye'deki şirket hesabına veya ortağın şahsı hesabına para getirilebilir mi? Teşekkür ederim. Saygılar...

Değerli Üyemiz,

1 Seri No.lu Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ uyarınca, şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya şirket veya şirketin ortakları adına Geçici 85. madde kapsamına giren varlıkları, 15 Nisan 2013 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden tasarruf etmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi halinde, bu varlıklara ilişkin olarak şirketin madde hükümlerinden yararlanabilmesi de mümkündür.

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde yukarıda belirtilenler dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıkların madde hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilebilmesi ve Geçici 85. maddenin beşinci fıkrası hükmünden yararlanılarak, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması için, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle inceleme veya takdir komisyonu kararına istinaden yapılacak tarhiyatlar esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ait olduğunun izah edilmesi gerekmektedir. Bu açıklamalar gerçek kişilerin yurt dışında başkaları adına görünen varlıkları için de geçerlidir.

Kanun hükümlerinden istifade edebilmek için yerine getirilmesi mutlaka gerekli şartlar;

a) Bildirim veya beyana konu varlığın;

- 15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla yurt dışında bulunduğunun ve
- Yurt dışında sahip olunduğunun,

Kanaat verici belge ile ispat edilmesi gerekmektedir. (İspat yükümlülüğü beyan sahibine aittir.)

b) Varlığın, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye’ye getirilmesi veya transfer edilmesi gerekmektedir.

c) Mahsup imkanından yararlanılabilmesi için, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi şarttır. (Tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar.)

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.

                          
Etiketler : Varlık barısı