KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba,Bir sorum olacak yardımcı olmanızı rica ederim. A firması devir olan B firması deviralan şirket A firmasının özvarlığı Toplam: 400.000 TL dir. Sermaye :65.000 TL Dönem Net Kârı: 300.000 TL ve Yedekleri: 35.000 TL A firması B firması ile birleşmiştir. B firması genel kurulunda A firmasının sermayesi olan 65.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı almış ve bu karar tescil ettirilmiştir. Bu durumda AB firması kül olarak bilanço kalemlerini kayıt yaparken, 400.000 TL yi 500 sermaye hesabına mı kaydetmeli yoksa sermaye, dönem net kârı ve yedek olarak ayrı ayrı mı kaydetmesi gerekmektedir? Teşekkür ederim.

 

 

 Değerli üyemiz;

 

Birleşme hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 135 ilâ 194’üncü maddelerinde yer almaktadır. Anılan Kanunun 136’ncı maddesinde birleşmenin, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşeceği belirtilmiş ayrıca birleşmeyle, devralan şirketin devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralacağı, devrolunan şirketin sona ereceği ve ticaret sicilinden kaydının silineceği hususları hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18’inci maddesine göre bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesinin, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmünde olacağı, 19’uncu maddesine göre ise birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması ve münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi halinde bu birleşmenin devir hükmünde olacağı belirtilmiştir.

Devirlerde ise, Kanunun 20’nci maddesinde yazılı şartlar yerine getirildiği takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergilendirileceği; birleşmeden doğan kârların ise hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; sorunuzda devralan (B) şirketi, devrolan (A) şirketinin bilanço değerlerini bir bütün halinde devralmalı ve aynen bilançosuna geçirmelidir. Devralan ve devrolan şirketlerin “net özvarlıkları” değiştirme oranının belirlenmesinde önem arz etmektedir. Net özvarlık ise “aktif toplamı - yabancı kaynaklar” olduğundan, dönem net kârı ve yedekler devrolan şirketin net özvarlığını etkileyen unsurlardır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi