KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, 1-Yurt içinde faaliyet gösteren yerli bir firmaya ya da nihai bir tüketiciye yurt dışında verilen seyahat, tur organizasyonu hizmetinden dolayı kesilecek faturada KDV matrahının seyahat masrafları toplamı+ şirketin hizmet bedeli şeklinde mi olması gerekmektedir? Yoksa, hizmet yurt dışında verildiği için seyahat masrafları toplam tutarının (otel, gezi, uçak bileti vs.) KDV’den muaf olduğu düşünülerek sadece hizmet bedeline mi KDV uygulanacaktır? Hizmet bedeline KDV uygulanacak ise KDV oranı %08 mi yoksa %18 mi olmalıdır? 2-KDV matrahında gösterilmediğini farz ettiğimizde masraf toplamlarının Gelir tablosunda gelir ayağında bulunması fakat KDV matrahında gösterilmeyen beyanlarla ilgili uyuşmazlıktan dolayı vergi dairesi nezdinde soruşturulma durumu olabilir mi? İyi Günler.

Değerli üyemiz;

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 40 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde; yurt dışına tur (Outgoing Faaliyetleri) düzenleyen seyahat acentalarının yurtiçi müşterilere yurt dışında vermiş olduğu hizmetlerin KDV karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Anılan Tebliğde de açıklandığı üzere;

- Türkiye'de yerleşik seyahat acentalarınca organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık v.b. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

- Tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Bu kapsamda, yurt dışına götürülen Türkiye’de yerleşik kişilere acenta hizmet bedeli olarak faturalanan (ya da acentanın komisyonu veya kârı olarak adlandırılabilen) tutarlar ise genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bu çerçevede tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla, bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Seyahat acentası tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilecek; ancak, katma değer vergisi yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır. (Hizmet bedeli katma değer vergisi tutarını da içerecek şekilde belirlenmiş ise, hizmet bedeli ve katma değer vergisi ayrıştırması işlemi iç yüzde oranı kullanılarak hesaplanacaktır.)

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bu bedel de Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi uyarınca, katma değer vergisinden müstesna olacaktır.

Örnek: MaviTur seyahat acentası Mayıs 2012 döneminde düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle toplam 300.000,00.-TL hasılat elde etmiştir. Firmanın bu seyahat sırasında müşterileri için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme-içme, rehberlik v.s. gibi hizmetlere ait olan ve Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik edilen giderlerin toplamı 150.000,00.-TL, taşımacılığa ait bilet bedellerinin toplamı ise 40,000,00.-TL’dir. Seyahat acentasının vergiye tabi matrahı şu şekilde hesapalanacaktır;  

150.000,00 + 40.000,00 = 190.000,00.-TL katma değer vergisine tabi olmayan bedel.

300.000,00 - 190.000,00 = 110.000,00.-TL katma değer vergisi matrahı olacak, vergi bu bedel üzerinden hesaplanacaktır.

Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın müşterilerine keseceği faturalarda; yurt dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi